The Last Guardian هنوز آماده انتشار نیست

این عنوان هنوز جای کار دارد نیز اشاره کرده است.او در صحبت هایش با گیم اسپات گفته"مهمترین چیزی که در حال حاضر ما به دنبال آن هستیم وجود یک عنوان بزرگ و مورد پسند مخاطب است و ما نیز برای عملی کردن اهداف خود هنوز باید کار کنیم و هم اکنون نمی توانیم چیزی راجع به عرضه بازی بگوییم.این عنوان هنوز در مراحل پایانی ساخت قرار نگرفته است و هم اکنون چیز زیادی نمی توانیم در رابطه با آن بگوییم.هر زمانی که به یک مرحله مناسب برسیم حتماً اطلاعاتی را از این بازی منتشر می کنیم.با کارکرد دقیقتر مطمئناً هم ما می توانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم و هم مخاطبین می توانند به یک بازی خوب دست پیدا کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید