Crysis 3

چنین کاری ما با محدودیت ها و مشکلات به خصوصی رو به رو هستیم اما ما به متخصصین خود اطمینان داریم ، چرا که تا کنون به خوبی درخشیده اند و از عهده ی وظایف خود به خوبی برآمده اند.همچنین با این روال قصد داریم کرایسیس 3 را به عنوان بهترین عنوان دوران معرفی کنیم که با وجود هماهنگی و قدرت   Cry Engine 3 و امکانات و ویژگی های جدید و خیره کننده ای که در آن بوجود آوردیم این ادعا چندان دور از ذهن نیست!"

/ 0 نظر / 8 بازدید